j. niemiecki j. polski
+48 534 011 008
telefon+48 62 737 43 18

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez STACJA PALIW I AGENCJA HANDLU I USŁUG - STANISŁAW HORYZA projektu współfinansowanego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-20013 Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiekszenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu B2B Tytuł Projektu: Wzdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe między firma Staca Paliw i Agencja Handlu i Usług - Stanisław Horyza   na rozówj firmy w zakresie współpracy między spółką a Partnerami biznesowymi. Zapraszamy do składania ofert, zgodnie z informacjami zawartymi w pliku do pobrania: Szczegóły oferty